Skip to main content

Open Access - Avoin julkaiseminen: Miksi Open Access?

Avoimen julkaisemisen hyötyjä

Avoin julkaiseminen kerryttää viittauksia

Yhtenä Open Access -julkaisemisen etuna mainitaan usein, että avoimesti julkaistut tieteelliset artikkelit keräävät enemmän viittauksia kuin perinteisesti tilausmaksullisissa lehdissä julkaistut artikkelit. Viittausten kertymistä on tutkittu paljon, ja analyysien kohteena on ollut eri tieteenalojen julkaisuja. SPARC Europen verkkosivuilla on lista tutkimuksista, joissa viittausten kertymistä on tutkittu (lista ei päivity).

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on nostaa Suomi vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja avoimen tieteen mahdollisuuksien hyödyntämisessä laajasti yhteiskunnassa. Päämääränä on myös edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta.  

Tutustu ATT-hankkeeseen Avoin tiede ja tutkimus -sivustolla.