Skip to main content

Open Access - Avoin julkaiseminen: Open Access -lehdet

Kultainen Open Access

Kuinka valita OA-lehti?

Open Access -lehtiä julkaisevat usein isoja kaupallisia lehtikustantajia tuntemattomammat pienet kustantajat, yhdistykset ja muut tahot. Tämän vuoksi on tärkeää varmistua ennen käsikirjoituksen lähettämistä julkaistavaksi, että kyseinen OA-lehti noudattaa hyviä käytäntöjä esimerkiksi vertaisarvioinnissa ja varainhankinnassa. 

Luotettavien Open Access -lehtien tunnusmerkkejä ovat

 • Lehden aihepiiri on rajattu ja selvästi kerrottu
 • Lehden pääkohderyhmää ovat tutkijat
 • Lehden päätoimittaja ja toimituskunnan jäsenet ovat tieteenalan asiantuntijoita
 • Julkaistut artikkelit kuuluvat lehden aihepiiriin ja noudattavat tieteenalan käytäntöjä
 • Tiedot kirjoittajamaksuista ja niiden kattavuudesta ovat helposti löydettävissä lehden verkkosivuilta
 • Artikkelit saavat DOI (Digital Object Identifier) -tunnuksen
 • Lehti kertoo selkeästi käyttämänsä Creative Commons -lisenssin tai määrittelee artikkelien käyttöoikeudet muulla tavoin
 • Lehdellä on ISSN-tunnus (International Standard Serial Number)
 • Lehden tiedot löytyvät Ulrichsweb Global Serials Directory -palvelusta
 • Lehti on mukana Directory of Open Access Journals -hakemistossa. 

Epäilyttäville Open Access -lehdille tyypillisiä piirteitä ovat

 • Hankalasti löydettävissä ja tunnistettavissa lehden omaksi sivuksi oleva nettisivu
 • Lehden yhteystiedot puuttuvat tai ovat vajavaiset nettisivuilla
 • Kustantaja markkinoi lehtiään aggressiivisesti
 • Kirjoittajille tarkoitettuja ohjeita ei ole saatavissa
 • Vertaisarvioinnin käytännöistä tai tekijänoikeuksista ei kerrota selvästi
 • Lehden aihepiiri on määritelty epäselvästi
 • Vajavaiset tiedot kustantajasta
 • Kirjoittajilla useita artikkeleita samassa lehden numerossa
 • Kustantajan huono maine

Lähde: Grand Valley State University

Tutustu OA-kustantajien yhdistyksen OASPAn laatimiin tieteellisen julkaisemisen parhaisiin käytäntöihin sekä kirjaston Tutkijan palvelut -oppaassa olevaan listaan siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun valitset artikkelillesi sopivaa tilausmaksullista lehteä.

Työkaluja OA-lehden valintaan

Uusia Open Access -lehtiä perustetaan jatkuvasti, ja asiantuntevan ja laadukkaan lehden valintaan on kiinnitettävä huomiota. OA-lehden valinnassa voi käyttää esimerkiksi seuraavia hakemistoja ja palveluita:

Sanastoa

Kultainen Open Access (Gold OA): Koko julkaisu (lehti tai kirja) on maksuttomasti käytettävissä kustantajan tai muun välittäjän verkkopalvelussa. Julkaisun avoin saatavuus perustuu usein kustantajan keräämiin kirjoittajamaksuihin. 

Hybridi Open Access (Hybrid OA) tarkoittaa tilausmaksullisen ja maksuttoman käytön yhdistelmää. Kirjoittaja voi maksamalla kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun avata artikkelinsa avoimesti saataville. Muilta osin lehti on käytettävissä vain tilausmaksun maksaneille lukijoille. Kustantaja kerää tuloja tällöin sekä kirjoittajilta että lukijoilta.

Lähde: Avoimen tieteen käsikirjan sanasto

Kirjoittajamaksut

Osassa Open Access -lehdistä avoin saatavuus perustuu kustantajan keräämiin kirjoittajamaksuihin (author processing charge, APC), jonka artikkelin kirjoittaja maksaa saadakseen artikkelinsa julkaistua lehdessä. Vastineeksi kirjoittaja saa esimerkiksi tallentaa artikkelinsa heti avoimeen julkaisuarkistoon. Sherpa/RoMEO-palvelu on koonnut sivuilleen tietoja kustantajien kirjoittajamaksuista.   

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisenssejä käyttämällä tekijä jakaa osan tekijänoikeuksistaan ja antaa haluamansa vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle. Eri ehtoja yhdistelemällä tekijä voi jakaa oikeuksia itselleen ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Avoin tiede ja tutkimus -hanke suosittelee Creative Commons -lisensseistä CC0:n tai CC 4.0 BY:n käyttöä tai tarvittaessa muiden yleisesti tunnettujen sopimuslisenssien käyttöä. OA-lehdet käyttävät yleensä Creative Commons -lisenssejä.

Lue lisää Creative Commons -lisensseistä. Sopivan lisenssin valinnassa auttaa lisenssinvalitsin

Open Access Spectrum

Avoimuus ei ole luonteeltaan joko-tai-ilmiö, vaan jatkumo, jossa myös näkökulmalla on vaikutusta. PLOS (Public Library of Science) on laatinut yhdessä SPARCin (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) ja OASPAn (Open Access Scholarly Publishers Association) kanssa How open is it? -asteikon. Sen avulla pystyy määrittelemään, kuinka avoin tieteellinen lehti on esimerkiksi rinnakkaistallennuskäytännöiltään tai artikkelien uudelleenkäyttömahdollisuuksiltaan. 

 How Open is it? Open Access Spectrum (PDF)      

Kuinka valita OA-lehti: Think. Check. Submit.