Skip to main content

Open Access - Avoin julkaiseminen: Rinnakkaistallentaminen

Vihreä Open Access

Minkä version voi rinnakkaistallentaa?

Ennen tutkimusartikkelin tai konferenssijulkaisun tallentamista julkaisuarkistoon on selvitettävä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Valtaosa kustantajista sallii tekijän oman viimeisen version eli ns. post-printin tallentamisen oman yliopiston julkaisuarkistoon. Tekijän oma viimeinen versio on versio, joka on vertaisarvioitu ja jota on mahdollisesti muokattu arvioijien kommenttien perusteella mutta jota kustantaja ei ole vielä viimeistellyt ja taittanut valmiiksi.

Vain pieni osa kustantajista sallii tekijän tallentaa julkaisuarkistoon lopullisen version eli kustantajan oman PDF-version. Artikkelin lopullinen versio on kustantajan taittama ja editoima versio, joka on julkaistu lehdessä.

Taulukkoon on koottu nimityksiä, joita kustantajat käyttävät tieteellisestä artikkelista julkaisuprosessin eri vaiheissa.

  Lehteen lähetetty käsikirjoitus Tekijän viimeinen versio artikkelista Lehdessä julkaistu artikkeli
Englanniksi Pre-print, submitted version, author-submitted article Post-print, accepted author manuscript, accepted article, author's accepted manuscript Final published article, final published version, version of record, definitive version, publisher PDF, publisher's version
Tunnusmerkkejä Vertaisarvioimaton versio, tekijän ensimmäinen lehteen lähettämä käsikirjoitusversio artikkelista Vertaisarvioitu versio, jonka tekijä on muokannut arvioijilta saamiensa kommenttien perusteella ja lähettänyt lehteen julkaistavaksi Artikkelin lopullinen versio, jossa on kustantajan viimeistelemä taitto, sivunumerot, logo yms.

Kustantajien käytännöt Sherpa/RoMEOssa

Sherpa/RoMEO-palveluun on koottu perustiedot kustantajien ja yksittäisten tieteellisten lehtien rinnakkaistallennuskäytännöistä. Palvelussa on myös linkkejä kustantajien omille tekijänoikeutta ja rinnakkaistallennusta käsitteleville sivuille. Sherpa/RoMEOn tiedot näkyvät myös TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmässä. 

Aloita lehden rinnakkaistallennuskäytäntöjen selvittäminen hakemalla Sherpa/RoMEOsta kyseisen lehden tiedot lehden nimellä tai ISSN-tunnuksella. Saman kustantajan lehdillä saattaa olla toisistaan poikkeavia käytäntöjä, joten pelkästään kustantajan yleisten käytäntöjen selvittäminen ei riitä. 

Sherpa/RoMEO ei sisällä konferenssien rinnakkaistallennuskäytäntöjä. Niiden käytännöt on selvitettävä konferenssien verkkosivuilta tai järjestäjiltä.

Myös How Can I Share It? -palvelu kokoaa tietoa kustantajien rinnakkaistallennuskäytännöistä. Palvelusta voi hakea tietoja mm. artikkelin DOI-tunnuksen avulla. How Can I Share It -palvelu tarjoaa Sherpa/RoMEO-palvelua tarkempaa tietoa siitä, minkä version saa tallentaa  tutkijoiden sosiaalisen median palveluihin, kuten ResearchGateen, Academia.eduun tai Mendeleyihin.     

Konferenssijulkaisujen rinnakkaistallentaminen

Tieteellisissä lehdissä julkaistuihin artikkeleihin verrattuna konferenssijulkaisut ovat yleensä hankalammin muiden tutkijoiden löydettävissä, sillä vain osa konferenssien proceedingseista indeksoidaan Web of Sciencen ja Scopuksen kaltaisiin viitetietokantoihin. Konferenssijulkaisut voivat myös kadota nopeasti Internetistä, jos ne ovat esimerkiksi olleet saatavissa konferenssin verkkosivujen kautta ja sivusto poistetaan. Joissakin konferensseissa proceedings jaetaan osallistujille muistitikulla, eivätkä artikkelit ole saatavissa muuta kautta.    

Varmista konferenssijulkaisujesi löydettävyys ja rinnakkaistallenna ne TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmään!

Konferenssien rinnakkaistallennuskäytännöt on usein selvitettävä suoraan konferenssin järjestäjätaholta, sillä tietoja ei ole koottu esimerkiksi Sherpa/RoMEO-sivustolle. Kirjasto auttaa selvittämään konferenssien rinnakkaistallennuskäytäntöjä.  

Tutustu rinnakkaistallennusohjeisiin TUTCRIS-oppaassa

Rinnakkaistallentaminen ja sosiaalinen media

Tutkijoiden verkostoitumisen edistämiseksi on luotu monia sosiaalisen median palveluita, kuten esimerkiksi ResearchGate, Academia.edu sekä Mendeley, jota käytetään myös viitteidenhallintaan.

Nämä palvelut houkuttelevat tutkijoita jakamaan sivuillaan tutkimusartikkeleitaan ja lisäämään näin näkyvyttään. Tutkimusartikkelien tallentamisessa sosiaalisen median palveluihin pitää kuitenkin ottaa huomioon tekijänoikeudet ja se, kuinka tutkimusartikkelin julkaissut kustantaja suhtautuu näihin palveluihin. Luonteeltaan sosiaalisen median palvelut poikkeavat TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmän kaltaisista julkaisuarkistoista, joiden tehtävänä on tallentaa tietyn tutkimusorganisaation tutkijoiden julkaisuja. Selvitä siis kustantajan rinnakkaistallennuskäytännöt Sherpa/RoMEO-palvelusta, kustantajan verkkosivuilta tai How Can I Share it -palvelusta. Osa kustantajista suhtautuu kielteisesti sosiaalisen median palveluihin. 

Voit lisätä esimerkiksi ResearchGateen linkin, joka vie TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmässä olevaan rinnakkaistallennettuun artikkeliin. Muista kuitenkin käyttää TUTCRISin tarjoamaa pysyvää osoitetta linkkinä (kuvassa).

Julkaisuarkistojen ja sosiaalisen median palveluiden eroja pohtivat mm. Portti-verkkolehden artikkeli ResearchGate vai julkaisuarkisto - vai molemmat? sekä University of Californian viestintäyksikön kirjoitus A social networking site is not an open access repository.

Sanastoa

Vihreä Open Access (Green OA) tarkoittaa julkaisun tai sen osan rinnakkaiskopion tallentamista tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen.

Hybridi Open Access (Hybrid OA) tarkoittaa tilausmaksullisen ja maksuttoman käytön yhdistelmää. Kirjoittaja voi maksamalla kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun avata artikkelinsa avoimesti saataville. Muilta osin lehti on käytettävissä vain tilausmaksun maksaneille lukijoille. Kustantaja kerää tuloja tällöin sekä kirjoittajilta että lukijoilta. 

Embargo (Holding period) on karenssiaika eli rajoitus, jonka mukaan aineiston vapaa käyttö alkaa vasta säädetyn odotusajan jälkeen, esimerkiksi julkaisun ilmestyttyä.

Lähde: Avoimen tieteen käsikirjan sanasto

Miten tallennan tutkimusartikkelini TUTCRISiin?

TTY:n tutkijoita edellytetään tallentamaan tutkimusartikkelinsa ja konferenssijulkaisunsa TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmään. Ota huomioon seuraavat asiat:

Tallenna oikea versio tutkimusartikkelistasi

  • tekijän oman viimeisen version (post-print-version) tieteellisestä lehtiartikkelista saa lähes aina tallentaa julkaisuarkistoon
  • kustantajan version artikkelista saa tallentaa vain harvoin

Tutustu kustantajan rinnakkaistallennuskäytäntöihin

Ota huomioon kustantajan asettama mahdollinen embargo-aika

  • voit tallentaa artikkelisi embargosta huolimatta heti sen ilmestyttyä
  • artikkeli avautuu julkiseksi embargo-ajan päätyttyä

Tutustu tallennusohjeisiin

Kirjasto tarkistaa aina kustantajan rinnakkaistallennuskäytännön ennen kuin artikkelitiedosto avataan julkiseksi TUTCRIS-portaalissa.

TTY edellyttää rinnakkaistallennusta

Tampereen teknillisen yliopiston strategian (2016 - 2020) mukaan TTY edistää kansainvälisyyttä ja tieteen avoimuutta. Vision toteuttamiseksi TTY:n rehtori on päättänyt edellyttää tutkimusartikkelien rinnakkaistallentamista ja väitöskirjojen avointa julkaisemista.

Rehtori edellyttää päätöksessään (joulukuu 2015) tutkijoita rinnakkaistallentamaan tieteellisissä julkaisuissa julkaistut tutkimusartikkelinsa yliopiston TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmään tai tieteenalan vakiintuneeseen, avoimeen julkaisuarkistoon.       

Rehtori edellyttää väitöskirjojen avointa julkaisemista koskevassa päätöksessään (tammikuu 2016), että väitöskirjat julkaistaan avoimesti yliopiston tutkimustietojärjestelmässä, elleivät ulkopuolisen kustantajan ehdot tai julkaisun sisältämä kolmannen osapuolen omistama materiaali sitä estä.

Rehtorin päätökset ovat TTY:n henkilökunnan luettavissa kokonaisuudessaan Tutkassa (kirjautuminen TTY:n intranet-tunnuksella). 

Väitöskirjojen julkaiseminen TUTCRISissä

TTY:n piirissä tehdyt väitöskirjat julkaistaan avoimesti TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmässä. Väitöskirjan tallennusohje on POP-portaalissa (kirjautuminen TTY:n intranet-tunnuksella).

TTY:n tutkimusdatapolitiikka

Tampereen teknillisen yliopiston rehtori on tehnyt 27.1.2016 päätöksen TTY:n tutkimusdatapolitiikasta. Tutkimusdatapolitiikka asettaa yliopistotason periaatteet ja linjaukset koskien tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa.

Löydät tutkimusdatapolitiikan ja siihen liittyvät linjaukset TTY:n tutkimusdatapalvelujen oppaasta.