Skip to main content

Open Access - Avoin julkaiseminen: Tutkimusrahoittajat

Rahoittajien vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat omalta osaltaan edistää avointa tiedettä ja tutkimusta ja siksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamissaan tutkimusprojekteissa tuotettujen tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. TTY suosittaa rahoittajien ohjeiden noudattamista. Tarkista tutkimusrahoittajien avoimen tieteen käytännöt ja ohjeet rahoittajien omilta verkkosivuilta.

Tutustu myös rahoittajien tutkimusdatasuositusten yhteenvetoon TTY:n tutkimusdatapalvelut -oppaassa.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä kehottaa hankkeitaan avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä. Suomen Akatemia suosittelee valitsemaan joko kultaisen tai vihreän Open Access -mallin.

Vihreässä mallissa artikkeli julkaistaan tilausmaksullisessa tieteellisessä lehdessä ja rinnakkaistallennetaan sähköiseen julkaisuarkistoon, jossa se on avoimesti saatavissa. Tällainen julkaisuarkisto on esimerkiksi TTY:n TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmä. Akatemia sallii korkeintaan kuuden kuukauden embargo- eli karenssiajan muille kuin humanistisille ja yhteiskuntatieteellisille aloille, joille sallitaan korkeintaan 12 kuukauden embargo.   

Kultaisessa mallissa artikkeli julkaistaan Open Access -lehdessä, jolloin se on heti kaikkien käytettävissä. Akatemian ohjeiden mukaan myös OA-lehdessä julkaistu artikkeli on rinnakkaistallennettava julkaisuarkistoon. 

Suomen Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimustulosten julkaisemisesta johtuviin kuluihin.

Suomen Akatemian Avoin tiede -sivu

Suomen Akatemian tiedote uudesta avoimen julkaisemisen linjauksestaan (30.5.2017)

Business Finland

Business Finland (ent. Tekes) on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Business Finland edellyttää rahoittamissaan julkisten tutkimusorganisaatioiden tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Suomen Akatemian tavoin myös Business Finland suosittelee avointa julkaisemista vihreän tai kultaisen mallin mukaisesti. Business Finland myös suosittelee käyttämään oman tutkimusorganisaation ohjeistusta Open Access -julkaisemisesta.

Business Finlandin avoimen tieteen suositus (31.1.2018)

Euroopan unioni

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) edellyttää artikkelien ja monografioiden avointa julkaisemista rahoittamaltaan tutkimukselta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua virallisesta julkaisupäivästä. Myös Horizon 2020 -ohjelmassa edellytetään avointa julkaisemista.

ERC:n edellytys avoimesta julkaisemisesta (PDF) 

Horizon 2020 -ohjelman edellytykset avoimesta julkaisemisesta (PDF)

Sherpa/Juliet

Sherpa/Juliet on palvelu, jonne on koottu tutkimusrahoittajien rinnakkaistallennusta koskevia käytäntöjä ja suosituksia. Rahoittajia voi hakea nimellä, vaatimusten mukaan tai maittain.  

Tutkimusrahoittajat ja tutkimusaineistojen avaaminen

Tutkimusrahoittajat edellyttävät usein myös tutkimusaineistojen avaamista. Tutustu yhteenvetoon tutkimusrahoittajien käytännöistä TTY:n tutkimusdatapalvelujen oppaassa.

Maksumuurin takana