Skip to main content

RefWorks: Jos olet käyttänyt vanhaa RefWorksia

Guide to the New RefWorks

Uuden RefWorksin käyttöönotto

Voit siirtää vanhan RefWorksin tietokantasi uuteen RefWorksiin milloin tahansa. Huom! Viitteet/kansiot/viittaustyylit eivät poistu vanhasta RefWorksista, vaan ne kopioituvat uuteen RefWorksiin.

Huomioi ennen uuteen RefWorksiin siirtymistä, että

  • vanhassa RefWorksissa aloitettua käsikirjoitusta ei voi jatkaa uudessa RefWorksissa
  • uutta RefWorksia käyttäessä tulee käyttää Write-N-Citen (uudessa RefWorksissa nimellä Cite in Microsoft Word) uusinta versiota (4.4.1376). Sen voi asentaa omalle koneelle joko vanhan tai uuden RefWorksin Tools-osiosta. Write-N-Citen versio 4.4.1376 on asennettu TTY:llä tietohallinnon ja kirjaston ylläpitämiin IT-luokkiin ja TTY:n henkilökunta pystyy asentamaan sen Software Centerin kautta (löytyy nimellä Write-N-Cite 4.4.1376).
  • sinulla voi olla sekä vanhan että uuden RefWorksin tilit samanaikaisesti käytössä. Voit esimerkiksi työstää yhtä käsikirjoitusta vanhan RefWorksin avulla ja toista käsikirjoitusta uuden RefWorksin avulla.
  • vanhan RefWorksin One Line/Cite View -toiminnon korvaava Quick Cite -toiminto ei toistaiseksi tue numeroviittaustyylejä.
  • vanhassa RefWorksissa jaetut kansiot (Shared Folders) on jaettava uudelleen uudessa RefWorksissa.
  • vanha RefWorks säilyy tuettuna vuoden 2017 loppuun asti.

Viitteiden siirto vanhasta RefWorksista uuteen, kun uusi RefWorks-tili on olemassa

VAIHTOEHTO 1) KÄYTÄ UUDESSA REFWORKSISSA "IMPORT REFERENCES" -TYÖKALUA

Saat siirrettyä viitteesi ja viitteisiin tallennetut liitetiedostot (attachments) vanhalta RefWorks-tililtäsi uuteen RefWorksiin Import references -työkalulla (huom. yhdessä viitteessä voi olla vain yksi liitetiedosto - jos liitetiedostoja on useita, viite siirtyy uuteen RefWorksiin tuplana). Myös kansiosi (folders) ja muokkaamasi viittaustyylit (custom output styles) siirtyvät uuteen RefWorksiin. Huom! Viitteitä/kansioita/viittaustyylejä ei poisteta vanhasta RefWorksista vaan ne kopioidaan uuteen RefWorksiin.

Toimi näin

1. Kirjaudu uuteen RefWorksiin -> Add Plus -> Import References.

Import references

 

2. Import from another reference manager -> RefWorks

Import from RefWorks

 

3. Vahvistamaan pääsy vanhaan RefWorks-tiliisi klikkaamalla Authorize.

Authorize

 

4. Vahvistuksen jälkeen kirjaudu vanhaan RefWorksiin

Kirjaudu

 

5. Viitteesi (ml. kansiorakenne) siirtyvät uuteen RefWorksiin. Saat tiedon, jos joitain viitteitä/kansioita/viittaustyylejä jäi kopioitumatta.

Viitteet siirtyvät

 

6. Klikkaa OK. Viitteesi näkyvät uuden RefWork-tilisi Last imported -kansiossa.

7. Voit suoritaa viitteiden tuonnin useita kertoja (jos esim. haluat ylläpitää molempia RefWorks-tilejä). Uuteen RefWorksiin siirrettyjä viitteitä ei kuitenkaan saa siirrettyä vanhaan RefWorksiin.

VAIHTOEHTO 2) KÄYTÄ VANHASSA REFWORKSISSA "SOFT MIGRATION" -TYÖKALUA

Klikkaa vasemmassa yläkulmassa olevaa -kuvaketta ja toimi ohjeiden mukaan.

Lähde: Uusi RefWorks: Siirtyminen vanhasta uuteen RefWorksiin, Tampereen yliopiston kirjasto, verkkosivu. Saatavissa (viitattu 23.8.2016): http://libguides.uta.fi/uusirefworksopas/siirtyminen.