Skip to main content

Information and knowledge management: Standards

Standard catalogs and portals

The standard may not be available on the internet, but the printed version can be found in the TUT library (e.g. DIN Taschenbuchs and ASTM standards). The printed standards are catalogued in the Tutcat.

What is standardization?

Standardization means creating agreed ways of doing something. The purpose of standards is to simplify the work of authorities, facilitate trade, and to make consumers' everyday lives easier.

Standardization increases product compatibility and safety, protects the consumer and the environment, and facilitates both domestic and international trade.

The governing body for standardisation in Finland is the Finnish Standards Association (SFS) that approves and publishes national SFS standards.

Source: SFS

Standard types (In Finnish)

Standardityyppejä  

Perusstandardit

mittayksiköt, käsitteet, tunnukset ja merkit

Tuotestandardit

tuotteiden mitat, rakenne, koostumus, kestävyys, turvallisuus yms. ominaisuudet

Menetelmästandardit

yksityiskohtaisia ohjeita tuotantoprosesseista ja raaka-aineiden sekä komponenttien ominaisuuksista

Palvelustandardit

vaatimukset, jotka palvelun on täytettävä tarkoitukseen sopivuuden varmistamiseksi

Turvallisuusstandardit

pyritään takaamaan tuotteen turvallisuus sekä ihmiselle että ympäristölle

Sanastostandardit

käsitteiden määritelmiä sekä näitä täydentäviä selityksiä, kuvia ja esimerkkejä

Testausstandardit

määritelmiä tuotteiden testausmenetelmistä

Suunnittelustandardit

yhteneväiset suunnitteluperusteet, esimerkiksi eurokoodit

Järjestelmästandardit

esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmät

Lähde: http://www.sfsedu.fi/

Read more

What ISO standards do for you

What ISO standards do for you 2010, video, International Organization for Standardization (ISO), viewed 30 August <https://youtu.be/AYBVTeqKahk>.