Articles and databases

Find an article

Find a database

Finnish articles and journals

Hitsaustekniikka

Suomen hitsausteknillisen yhdistyksen jäsenlehti. Aiempia vuosikertoja (2006-2011) pääset lukemaan näköislehtenä verkossa. Uudemmista vuosikerroista (2012-2014) näkyy verkossa vain kansi ja sisällysluettelo.

Materia

Vuorimiesyhdistyksen jäsenlehti

Finnish Journal of Tribology

Suomen Tribologiayhdistyksen järjestölehtilehti, jossa on artikkeleita suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Finnish article databases

Finnish Article Search
Searches ARTO, Elektra and Talentum magazines simultaneously