Skip to main content

TTY:n tutkimusdatapalvelut: Tulosten julkaiseminen ja datan avaaminen

Ota yhteyttä

Julkaisussa käytetyn tutkimusaineiston jäädyttäminen

Artikkelin julkaisemisen yhteydessä osa kustantajista saattaa edellyttää myös tutkimuksen taustalla olevan tutkimusaineiston avaamista ja sen linkittämistä tutkimusjulkaisuun. Tällöin tutkimusaineistosta erotetaan tietty osa ja säilötään se erillisenä osana muusta tutkimusdatasta. Jäädytettyyn tutkimusaineistoon ei enää tehdä muutoksia.

Tutkimusaineiston kuvailutiedot on suositeltavaa lisätä aina Tutcris -tutkimustietojärjestelmään.

Julkaise ja avaa

On tärkeää, että tutkimusaineistoa ja -menetelmää kuvailevaa dokumentointia tehdään koko tutkimusprosessin ajan. TTY:n tutkimusdatapolitiikan mukaan tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa, joten tuloksia julkaistessaan tutkija joutuu miettimään myös tutkimusaineistonsa käyttöön saattamista ja avaamista. Tämä prosessi helpottuu ja nopeutuu, mikäli tutkimusaineiston kuvailusta on huolehdittu jo tutkimuksen alkuvaiheista alkaen. Metadatan huolellisella kuvailulla (ml. analyysimenetelmät) varmistetaan tutkimuksen validiteetti ja toistettavuus.

Julkaisussa käytetyn tutkimusaineiston jäädyttäminen

Osa kustantajista edellyttää artikkelin julkaisemisen yhteydessä artikkelin tutkimustulosten taustalla olevan aineiston avaamista. Tällöin on tärkeä tunnistaa ja erottaa muusta datasetistä se data, jota on käytetty ja säilöä se erillisenä osana muusta tutkimusdatasta (tutkimusdatan jäädyttäminen). Myös aineiston metadata on hyvä tallentaa ja julkaista (esim. Tutcris, Etsin) aineiston näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi. Aineistojen jatkokäytön varmistamiseksi on suositeltavaa valita data-arkisto (esim. IDA, Avaa, Tietoarkisto, Zenodo), josta saa pysyvän tunnisteen (URN, DOI).

Tutkimusrahoittajien avointa dataa koskevat suositukset

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen näkyvät tutkimusrahoittajien vaatimuksissa. TTY suosittaa rahoittajien ohjeiden noudattamista. Tarkista tutkimusrahoittajien käytännöt niiden omilta verkkosivuilta.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat hankkeet sitoutuvat julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Lisäksi Suomen Akatemia edellyttää hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä. Mikäli tutkimusaineistoa ei ole mahdollista avata jatkokäyttöä varten, on aineiston metatiedot kuitenkin avattava. Metatiedot varmistavat, että aineisto on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä (ns. FAIR-periaatteet).

Business Finland (Tekes)

Suomen Akatemian tavoin Business Finland edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista. Lisäksi Business Finland velvoittaa huolehtimaan tutkimusaineistoista siten, että niitä voidaan jatkossa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Euroopan unioni

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta artikkelien ja monografioiden avointa julkaisemista. Horizon 2020 -ohjelma vaatii lisäksi, että tutkimusaineistot avataan, Euroopan tutkimusneuvosto puolestaan suosittelee avaamista.

Sherpa/Juliet-palvelu

Tietoja rahoittajien avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusdataan liittyvistä käytännöistä on kerätty Sherpa/Juliet-palveluun.

Lisensointi

Tutkimusdatan julkisuus voi olla monen eriasteista ja se voi määräytyä joko lainsäädännön tai käytettyjen teknisten tallennusratkaisujen perusteella.

Tutkimusdatan tekijä pystyy kuitenkin yleensä itse vaikuttamaan siihen, kuinka avoimesti tutkimusdata on muiden tutkijoiden käytettävissä. Verkossa julkaistun tutkimusdatan käyttöä voi rajoittaa Creative Commons -lisensseillä. Avoin tiede ja tutkimus -hanke suosittelee käyttämään Creative Commons 4.0 (CC BY) -lisenssejä, jos aineiston sisältö ei aseta muita rajoituksia.

Avoimen datan käyttöä voi rajoittaa myös Open Data Commons (ODC) -lisenssien avulla.

Lue lisää tutkimusdatan avaamisesta Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Käsikirjasta ja DCC:n datan lisensointioppaasta.

Creative Commons -lisenssit eivät sovi ohjelmakoodille.

TTY suosittelee avoimelle koodille

 • MIT-lisenssi
 • GPL-lisenssi
 • Kaksoislisensointi, jolloin lisenssi määritellään tapauskohtaisesti TTY:n juristin kanssa

Kaikkiin yllämainittuihin lisensseihin sisältyy vastuunrajoituslauseke, joka antaa käyttöoikeudet ilman tekijänoikeuden haltijan ja ohjelmiston kehittäjän vastuuta. Lue lisää TTY:n avoimen lähdekoodin jakosuosituksesta.

Muihin avoimen lähdekoodin lisenssivaihtoehtoihin voi tutustua Open Source Initiativen sivustolla.

Huomaathan, että myös metatiedot voidaan lisensoida. Avoin tiede ja tutkimus -hanke suosittelee metatietojen julkaisemista CC0-lisenssillä.

Muista nämä!

Tuota metatietoja tutkimusaineistoistasi ja -menetelmistäsi.

Avaa datasi mahdollisuuksien mukaan.

 • Valitse sopiva data-arkisto.
 • Muista datan avaamiseen liittyvien käyttöehtojen ja lisenssien valinta ja kuvailu.
 • Hanki / luo pysyvän tunniste (DOI, URN).
 • Kuvaile ja liitä data julkaisuun TUTCRISissä.

Huolehdi julkaisun, datan ja menetelmän linkityksistä.

Hyödynnä palveluinfrastruktuuria.

Huomioi eettiset seikat, aina ei ole perusteltua avata aineistoa.

Muista, että avoimuudella on useita tasoja

 • kokonaan avointa
 • osittain avointa
 • käyttöluvan varaista / lisensillä rajattua
 • perustellusta syystä aineisto voidaan jättää myös avaamatta

Tiedeviestintä

Muu maailma pysyy tietämättömänä tutkimuksestasi ja tutkimustuloksistasi, mikäli et viesti niistä ulospäin. Hyödynnä siis konferenssit ja sosiaalinen media, perinteistä mediaa unohtamatta. Apua saat TTY:n viestintäyksiköstä.

Creative Commons Licences

Tutkimusaineiston avaamiseen liittyviä juridisia kysymyksiä

Videolla (ATT-hanke) Helsingin yliopiston lakimies Pirjo Kontkanen käsittelee tutkimusaineiston avaamiseen liittyviä juridisia kysymyksiä, mm. avaamisen esteitä, tekijänoikeusasiota, aineistojen arkistointia ja säilytystä.